• Slajd.png
  • Slajd_custom.png

Trwać w Sercu Boga

dominika_fotkaDOMINIKA

Bóg bardzo nas kocha. On pragnie, abyśmy byli szczęśliwi już tutaj, na Ziemi. Dlatego uzdrawia nas i uwalnia, czyni cuda.

robert_fotkaROBERT

Wierzę, że Bóg jest Ojcem moim i wszystkich ludzi. W codziennej rozmowie zwracam się do Niego: „Tatusiu” (lub po prostu: „Tato”).

 

Więcej... Więcej...

W miłości nie ma lęku,
lecz doskonała miłość usuwa lęk,
ponieważ lęk kojarzy się z karą.
Ten zaś, kto się lęka,
nie wydoskonalił się w miłości.
My miłujemy [Boga],
ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował. [1J 4,18-19]

Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli,
by się znowu pogrążyć w bojaźni,
ale otrzymaliście Ducha przybrania za synów,
w którym możemy wołać: „Abba, Ojcze!”.
Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha,
że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami:
dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa;
skoro wspólnie z Nim cierpimy,
to po to, by wspólnie mieć udział w chwale. [Rz 8,15-17]

Testament dany z krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały:
Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria,
żona Kleofasa, i Maria Magdalena.
Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę
i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował,
rzekł do Matki: „Niewiasto, oto syn Twój”.
Następnie rzekł do ucznia: „Oto Matka twoja”.
I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. [J 19,25-27]

Adoracja

Adoracja Najświętszego Sakramentu – otwórz się! To spotkanie Cię przemienia!


Być może trudno jest Ci się zatrzymać, brakuje Ci czasu na odpoczynek, a może chciałbyś znaleźć chwilę na to, by pomyśleć? Przypuszczalnie dążysz do realizacji marzeń, pragniesz spełnienia, szczęścia...

Czytaj więcej: Adoracja

Kontemplacja

1. Czym różni się kontemplacja od innych sposobów modlitwy?


Podobnie, jak różnymi drogami idziemy w życiu, tak różne są formy modlitwy. Tradycyjnie dzieli się je na:

- modlitwę ustną,

- modlitwę myślną,

- kontemplację.

Czytaj więcej: Kontemplacja

Eucharystia

Eucharystia to jeden z siedmiu sakramentów ustanowionych dla Kościoła Katolickiego przez Jezusa Chrystusa. Jak każdy sakrament jest ona widzialnym znakiem działania niewidzialnej łaski, jednak z punktu widzenia ziemskiego pielgrzymowania cechuje ją niewątpliwie największa doniosłość duchowa w życiu chrześcijanina. To właśnie w niej i przez nią dokonuje się najbardziej intymne zjednoczenie z naszym Stwórcą – Tatusiem i Przyjacielem – niezależnie od naszej świadomości tego stanu rzeczy. To właśnie przez ten sakrament otrzymujemy od Boga najwięcej łask potrzebnych do wygrywania duchowych bitew, celem ostatecznego wygrania wojny. Pamiętajmy, że wystarczy przyjąć dar zbawienia naszej duszy (Jezus Chrystus już dla nas ten dar wywalczył).

Czytaj więcej: Eucharystia

Uwielbienie

1. Droga do Prawdy


Mam na imię Paulina. Chciałabym Ci krótko opowiedzieć, jak Bóg przemienia mnie, kiedy Go uwielbiam. Na wstępie muszę Ci powiedzieć, że nie zawsze byłam blisko Boga. Kiedyś traktowałam Go jak martwego, zupełnie obcego, odległego i bez uczuć względem człowieka. Teraz, kiedy wspominam minione lata, widzę jak bardzo Bóg o mnie zabiegał i troszczył się. Nie szanowałam Go w Eucharystii, a jednak On – wierny Swoim obietnicom – dawał mi całego Siebie, całą Swoją łaskę – mimo tego, że za każdym razem przychodziłam do Niego z przymusu (kiedy życie mnie do tego zmuszało). Do kościoła także chodziłam z obowiązku i przyzwyczajenia.

Czytaj więcej: Uwielbienie

Pismo Święte - Słowo Boże w naszej codzienności

I. Jak odnaleźć utracony obraz Boga?


W każdym człowieku istnieje pragnienie zażyłej relacji z Bogiem. Wynika ona z naturalnego stanu stworzonej przez Boga ludzkiej natury (złożonej z duszy i ciała), dla której przebywanie w Jego obecności potrzebne jest niczym oddychanie dla każdego żyjącego stworzenia. Niestety grzech pierworodny spowodował pęknięcie więzi człowieka z Bogiem. Skutkiem tego obraz Boga w człowieku został brutalnie wykrzywiony, stąd trudno człowiekowi zrozumieć, jakie cechy charakteru ma Bóg.

Czytaj więcej: Pismo Święte - Słowo Boże w naszej codzienności