Porady

Kiedy należy wykonać pal przemieszczeniowy? Podstawy palowania fundamentów

Palowanie fundamentów może dać nieocenione efekty przy pracach budowlanych. Na czym polega ten proces? Jakie rodzaje palów przemieszczeniowych się stosuje?

Co to jest pal przemieszczeniowy?

Pale przemieszczeniowe to jeden z rodzajów palów fundamentowych. Wykorzystywane są do pośredniego posadowienia budynków we wszystkich rodzajach gruntów. Dobrze wykonany pal przemieszczeniowy przenosi obciążenia z fundamentów na warstwy nośne (keller.com.pl), a w procesie wykonywania pala dogęszczony zostaje grunt.

Proces wykonywania pala przemieszczeniowego zaczyna się od wiercenia. Świder jest wciskany w grunt na zaplanowaną głębokość, a następnie ma miejsce zabetonowanie pala. Powoli podciąga się świder, a podczas tej operacji przez jego rdzeń wylewany jest beton.

Kiedy wykonuje się pale przemieszczeniowe?

Pale przemieszczeniowe znajdują zastosowanie, kiedy duże skoncentrowane obciążenia muszą zostać przeniesione na głębsze, wytrzymalsze warstwy gruntu, ponieważ te płytsze są podatne na odkształcenia i wykazują niewielką nośność.

Inną sytuacją, kiedy wskazane jest zastosowanie takich właśnie palów, jest ta, gdy na fundament i grunt muszą zostać przeniesione duże obciążenia skupione, jak ma to miejsce w przypadku wysokich budynków, podpór mostowych, obiektów typu wieżowego oraz zaliczających się do budownictwa morskiego, pełnomorskiego i hydrotechnicznego.

Pale przemieszczeniowe stosuje się również do istniejących już fundamentów, aby je wzmocnić i ograniczyć bezwzględną wielkość lub różnicę osiadań. Inne ich zastosowania to obudowywanie głębokich wykopów i stabilizacja skarp.

Jakie są rodzaje palów przemieszczeniowych?

Wyróżniamy kilka rodzajów takich palów. Ich wyróżnikiem jest technologia, w jakiej są wykonywane, a także sposób, w jaki przekazują obciążenia.

Pale FDP wykonywane są przez wkręcanie świdra w grunt, a następnie podniesienie go przy jednoczesnym podawaniu betonowej mieszanki. Prędkość wyciągania głowicy jest dostosowana do wydajności podawania mieszanki, aby przez cały czas miała ona odpowiednie ciśnienie. W ten sposób beton szczelnie wypełnia przestrzeń pod głowicą. Po jej wyciągnięciu w mieszankę wprowadzany jest szkielet zbrojeniowy.

Pale wiercone CFA tworzone są w nieco inny sposób. Tutaj, by usunąć grunt, używa się świdra ciągłego. Podczas tego grunt zostaje częściowo rozparty na boki, co ma korzystny wpływ na nośność palów. To sprawia, że można je stosować również w bardziej zwięzłych gruntach, nawet takich, w których nie poradziłyby sobie pale FDP.

Innym typem są pale VDP. W grunt wwibrowana zostaje stalowa rura o szczelnie zamykanej podstawie. Grunt, jak i przy palach CFA, jest rozpychany na boki i tym samym dogęszczany wzdłuż pobocznicy pala i pod jego podstawą. Pal formowany jest w ten sposób, że przy wyciąganiu rury przez jej podstawę wlewany jest beton.

Similar Posts