Nieruchomości

Komornicza licytacja nieruchomości – co musisz wiedzieć?

Komornicza licytacja nieruchomości – co musisz wiedzieć?Komornicza licytacja nieruchomości – co musisz wiedzieć?

Zadłużenie uniemożliwiające bieżące regulowanie zobowiązań prędzej czy później prowadzi do egzekucji długu, czyli innymi słowy licytacji komorniczej. Kiedy rozpoczyna się egzekucja z majątku dłużnika? Jak krok po kroku przebiega licytacja nieruchomości?

Czym jest licytacja komornicza?

Licytacja komornicza, za którą często kryją się ludzkie dramaty, dla komornika jest wręcz codziennością. Zadłużający się na potęgę rodacy bardzo często wpadają w spiralę zadłużenia i w pewnym momencie nie są już w stanie wydostać się z patowej sytuacji, w której się znaleźć. Na czym polega licytacja komornicza? Na wyegzekwowaniu od dłużnika niespłaconego długu.

Oczywiście nie jest tak, że jedna niespłacona rata kredytu może uruchomić licytację komorniczą. Nim dojdzie do publicznej sprzedaży majątku, konieczne jest zaistnienie pewnych wydarzeń i następujących po sobie czynności.

Licytacja komornicza to nic innego jak publiczna sprzedaż majątku dłużnikalicytacja nieruchomości lub ruchomości, w celu zaspokojenia wierzyciela. Udział w licytacji może wziąć każdy, pod warunkiem, że zapozna się z obwieszczeniem komornika i wniesie wadium w odpowiedniej wysokości.

Licytacja nieruchomości i ruchomości – co może stanowić przedmiot licytacji komorniczej?

Na licytacji komorniczej wystawione mogą być zarówno ruchomości (meble, biżuteria, zegarki, samochody, sprzęt AGD / RTV itd.), a także nieruchomości, w tym m.in.:

 • domy;
 • mieszkania;
 • lokale handlowo-usługowe;
 • garaże i miejsca postojowe;
 • hale i magazyny;
 • grunty;
 • inne nieruchomości.

Ogólnie rzecz ujmując przedmiotem licytacji komorniczej może być wszystko, co ma pewną wartość materialną i może w całości lub przynajmniej w części zaspokoić zobowiązania dłużnika. Zasadą jest, że licytacja z nieruchomości lub ruchomości możliwa jest tylko i wyłącznie w sytuacji, gdy stanowią one własność dłużnika. Co do tego, nie może być żadnych wątpliwości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a dokładniej rzecz ujmując zgodnie z treścią kodeksu postępowania cywilnego, spod egzekucji komorniczej wyłączone są m. in.:

 • zapasy żywności i opału na okres jednego miesiąca;
 • narzędzia niezbędne do pracy zarobkowej dłużnika;
 • przedmioty służące do nauki;
 • wózek inwalidzki osoby niepełnosprawnej;
 • codzienne ubrania, a także ubrania niezbędne do pracy (odzież robocza, mundur);
 • jedna krowa lub dwie kozy lub trzy owce lub dwadzieścia sztuk drobiu.

Tytuł egzekucyjny a tytuł wykonawczy, czyli kiedy rozpoczyna się egzekucja?

Z tematem zadłużenia nieodzownie wiążą się pojęcia tytułów egzekucyjnego i wykonawczego. I choć mogłoby się wydawać, że tytuł egzekucyjny otwiera komornikowi drogę do rozpoczęcia licytacji majątku dłużnika, jest zupełnie inaczej. Tytuł egzekucyjny  to dokument urzędowy lub orzeczenie, które tylko stwierdza istnienie długu. Wszczęcie postępowania egzekucyjnego możliwe jest dopiero wtedy, gdy właściwy sąd nada tytułowi egzekucyjnemu klauzulę wykonalności.

Jak zatem wygląda egzekucja komornicza krok po kroku?

 • 1) Komornik rozpoczyna postępowanie egzekucyjne i próbuje nawiązać kontakt z dłużnikiem. Wzywa go do zapłaty, wysyła listy, telefonuje, odwiedza w miejscu zamieszkania.
 • 2) Brak możliwości zajęcia dochodów lub oszczędności dłużnika, zmusza go do zajęcia majątku. Komornik oznacza zajęte przedmioty naklejką ze stemplem i wzywa dłużnika do uregulowania długu w ciągu 2 tygodni.
 • 3) Jeśli komornik zajmuje nieruchomość, odpowiedni zapis pojawia się w hipotece nieruchomości. Bezskuteczne wezwanie do zapłaty skutkuje dokonaniem jej opisu i wyceny.
 • 4) Uprawomocnienie się wyceny nieruchomości (trwa 2 tygodnie) umożliwia ogłoszenie miejsca i terminu licytacji. Komornik powinien poinformować o licytacji przynajmniej 2 tygodnie przed jej planowaną datą. W obwieszczeniu komornik ma obowiązek zamieścić nie tylko datę i miejsce, ale również opis przedmiotu licytacji, szacowaną wartość, cenę wywoławczą, wadium i informację, czy jest to pierwsza czy druga licytacja.
 • 5) Licytacja komornicza prowadzona jest przez komornika, jednak uczestniczy w niej i nadzoruje jej przebieg sędzia. O ile jest to pierwsza licytacja cena wywoławcza nieruchomości nie może być niższa niż 3/4 jej oszacowanej wartości. W przypadku drugiej licytacji cena nie może być niższa niż 2/3 oszacowanej wartości.

Komornik wskazuje licytanta, który zaoferował najwyższą kwotę, następnie odpowiednie postanowienie wydaje sąd. Po uprawomocnieniu sąd wzywa licytanta do zapłaty, a po jej zaksięgowaniu przysądza własność wpisem do księgi wieczystej.

Similar Posts