Dom i Ogród

Przegląd kondycji transformatorów – dlaczego jest tak istotny?

Przeglądy transformatorów polegają na świadczeniu usług serwisowych przez wykwalifikowanych specjalistów. Sprzęt warto systematycznie i skrupulatnie sprawdzać pod kątem działania, aby zapewnić przede wszystkim bezpieczne i sprawne funkcjonowanie transformatorów.

Jak często dokonywać przeglądów transformatorów?

Bez względu na to, czy transformatory wymagają stałej obsługi, czy są urządzeniami bezobsługowymi, konieczne jest przeprowadzanie okresowych przeglądów. Aby mieć pewność, że transformator został prawidłowo skontrolowany, specjalista w zakresie przeglądu musi przeprowadzić swoje działania zgodnie z następującym harmonogramem. I tak, przeglądy transformatorów bez pozbawiania napięcia w stacjach stale obsługiwanych powinny odbywać się raz na zmianę. Z kolei transformatory bez odłączania napięcia oraz stałej obsługi powinny zostać poddane przeglądowi raz w roku. Raz na pięć lat wystarczy sprawdzenie transformatora z wyłączeniem napięcia. Natomiast nie rzadziej niż na dekadę należy dokonywać pomiarów w eksploatacji, obejmujących sprawdzenie rezystancji izolacji.

Na co należy zwrócić uwagę podczas przeglądu transformatorów?

W zależności od rodzaju urządzenia, należy skontrolować określone parametry. W czasie kontroli transformatorów nie wyłączanych spod napięcia istotne znaczenie posiada równomierność i wielkość obciążenia faz transformatora oraz stan izolatorów przepustowych. Ponadto należy sprawdzić szczelność transformatora, poziom oleju oraz stan połączeń kablowych i szynowych. Poddając przeglądom transformatory wyłączone spod napięcia, dodatkowo nie należy zapominać o sprawdzeniu stanu uszczelek, a także stanu uziemień, odpowiednio – roboczego oraz ochronnego. Poza tym należy dokonać niezbędnych prac konserwacyjnych.

Przegląd transformatorów – czy to konieczne? 

Przeglądy transformatorów są nieodzowne i wynikają nie tylko z prawa, ale także z odpowiedzialności za gwarancję optymalnej pracy urządzeń kontrolowanych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych. Podczas przeglądów, jak również eksploatacji transformatorów, należy brać pod uwagę obowiązujące przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa osób oraz ochrony środowiska. Artykuł powstał przy współpracy z https://www.egsystem.pl/ 

Similar Posts