Fauna i flora

Warunki środowiskowe jakie musi spełniać hala dla zwierząt

Warunki środowiskowe jakie musi spełniać hala dla zwierząt

Posiadanie własnej hodowli zwierząt wiąże się z koniecznością posiadania budynku, w którym będziemy je hodować. Decydując się na inwestycję w pojedynczy budynek inwentarski lub szereg takich konstrukcji, chcemy, aby cechowały się one nie tylko trwałością i przystępną cenę, ale także, aby były bezpieczne dla zwierząt i ułatwiały codzienną pracę hodowcy. Coraz częściej wybieranym rozwiązaniem są hale rolnicze wykonane ze stali, które swoją nowoczesną konstrukcją odpowiadają na zachodzące zmiany w obszarze rolnictwa oraz zapewniają wiele udogodnień. Jednak zanim zdecydujemy się na budowę takiej hali, powinniśmy dowiedzieć się, jakie warunki środowiskowe musi spełniać hala dla zwierząt.

Rodzaje budynków inwentarskich

Najpierw przyjrzyjmy się rodzajom hal rolniczych. W zależności od tego, jakie zwierzęta będziemy w nich hodować, budynki inwentarskie możemy podzielić m.in. na:

  • obory (stosowane przy chowie bydła, np. krów),
  • kurniki, indyczarnie, gęśniki (przeznaczone do hodowli drobiu),
  • stajnie (budynki do hodowli koni),
  • chlewnie (miejsce chowu świń).

To od gatunku hodowanych zwierząt, ich wieku oraz wybranego przez nas sposobu utrzymywania ich w hali (wolnostanowiskowo, wolnowybiegowo bądź w oborach zamkniętych) zależy, jakimi konkretnymi specyfikacjami powinien charakteryzować się budynek inwentarski.

Warunki, które musi spełniać hala dla zwierząt

Stawiając budynek inwentarski, pamiętajmy, że od tego, jaki będzie panować w nim mikroklimat, zależy dobrostan zwierząt – ich zdrowie i wydajność. Dlatego tak ważne jest, aby zadbać o podstawowe aspekty hali rolniczej, w której będziemy prowadzić naszą hodowlę. Oto kilka z nich.

Temperatura i wilgotność powietrza

O tych dwóch czynnikach należy myśleć łącznie, ponieważ poziom wilgotności wpływa na wysokość temperatury w pomieszczeniu – im wyższy udział wilgoci w powietrzu, tym szybciej ulega ono ochłodzeniu, i odwrotnie.

W zależności od gatunku zwierząt, różni się ich tolerancja na niskie i wysokie temperatury. Najbardziej wrażliwa jest trzoda chlewna oraz drób. To, czy w kurniku panuje odpowiednia temperatura, można określić na podstawie zachowania zwierząt – jeśli kurczęta są równomiernie rozłożone pod kwoką, oznacza to, że na hali rolniczej jest zachowana optymalna ciepłota powietrza.

W przypadku hodowli bydła, w większości przypadków, minimalna temperatura do ich utrzymania, która powinna panować w oborze, wynosi 6 stopni Celsjusza, a optymalna, od 12 do 18 stopni Celsjusza.

Ponadto, należy pamiętać, że budynkach inwentarskich, w których hodowane są młode zwierzęta, poziom wilgoci w powietrzu nie powinien przekraczać 85%, ponieważ źle one tolerują dużą wilgotność.

Wentylacja powietrza

Dla utrzymania odpowiednich warunków do hodowli i chowu zwierząt na hali rolniczej potrzebny jest także sprawny system wentylacji powietrza – w zależności od potrzeb, naturalnej (grawitacyjnej) mechanicznej lub grawitacyjno-mechanicznej. Montując otwory nawiewne (doprowadzające powietrze do pomieszczenia) w budynku inwentarskim, miejmy na uwadze, żeby były one rozłożone równomiernie oraz tak, aby wlatujące przez nie powietrze nie było skierowane wprost na zwierzęta. Zadbajmy o to, aby wybrana wentylacja zapewniała nam możliwość regulacji intensywności doprowadzanego powietrza.

Stężenie zanieczyszczeń

Ważne jest, aby dbać o odpowiednie stężenie gazów w powietrzu na hali rolniczej. Jego skład powinien być zbliżony do składu powietrza atmosferycznego, na poziomie nieszkodliwym dla zwierząt. Najbardziej niebezpiecznymi gazami są:

  • dwutlenek węgla – jego stężenie w powietrzu nie powinno przekroczyć 3000 ppm (5930 mg/m3)
  • amoniak – górna granica, której nie powinien przekroczyć to 20 ppm (5,4 mg/m3),
  • siarkowodór – dozwolona wysokość stężenia wynosi do 5 ppm (7,5 mg/m3).

Poziom tych gazów i innych zanieczyszczeń, jak np. kurzu, które mogą pojawiać się w powietrzu, powinniśmy na bieżąco kontrolować za pomocą mierników bądź detektorów gazów.

Oświetlenie hali

Odpowiednio dobrane oświetlenie hali rolniczej wpływa nie tylko na chów zwierząt, ale także na komfort pracy hodowcy. Budynek powinien posiadać okna, które będą źródłem światła naturalnego. Oświetlenie sztuczne powinno być jedynie, w miarę możliwości, jego uzupełnieniem i należy zadbać o to, aby było ono równomiernie rozmieszczone w całym budynku inwentarskim.

Konstrukcja

Poza wyżej wymienionymi aspektami, warto zadbać o jak najwyższą jakość materiałów i prac budowlanych, aby budynek był odporny na zmienne warunki atmosferyczne oraz zachował sprawność na długie lata. Przy projekcie wnętrza hali rolniczej, w której będą przebywać zwierzęta, powinniśmy uwzględnić m.in. rozmieszczenie i wielkość stanowisk, kojców czy też wybiegów.

Similar Posts