Porady

Zaplecze sanitarne na budowie. O czym należy pamiętać?

Zaplecze sanitarne na budowie. O czym należy pamiętać?

Przepisy BHP jasno wskazują, jakie warunki sanitarne powinny być zapewnione pracownikom budowy. To na pracodawcy ciąży obowiązek ich realnego zapewnienia, tak aby wskazane miejsce było bezpieczne i dostosowane do rodzaju pracy, liczby pracowników i wykorzystywanej technologii. Sprawdź, jak powinno wyglądać zaplecze sanitarne na budowie.

Czym są pomieszczenia higieniczno-sanitarne?

Wśród miejsc na budowie, które muszą spełniać specjalne warunki, zalicza się m.in.:

  • szatnie,
  • umywalnie,
  • pomieszczenia prysznicowe,
  • toalety,
  • pomieszczenia do ogrzewania pracowników.

Zgodnie z normami wskazane obiekty muszą być oświetlone, wentylowane i ogrzewane, a ich wysokość powinna przekraczać 2,5 m. Co więcej, pomieszczenia, aby były bezpieczne oraz, co ważne, higieniczne, należy wykonać z materiałów prostych w czyszczeniu, odpornych na wilgoć oraz odpowiednio zabezpieczonych i izolowanych.

Jakie warunki muszą spełnić szatnie na budowie?

Szatnie trzeba ulokować w oddzielnym, suchym pomieszczeniu z dostępem do światła. Ważnym czynnikiem w ich przypadku jest wymiana powietrza. Wietrzenie szatni budowlanej należy wykonywać co najmniej 4 razy w ciągu godziny. Jeżeli będzie z niej korzystać więcej niż 25 pracowników, należy zamontować wewnątrz system wentylacyjny. W szatniach powinny znaleźć się również miejsca siedzące dla co najmniej połowy pracowników i szafki na przechowywanie odzieży roboczej, odzieży pracowników oraz środków ochrony indywidualnej.

Umywalnie i pomieszczenia prysznicowe na budowie

Do wszystkich umywalek i natrysków prysznicowych powinna być doprowadzona bieżąca woda – ciepła i zimna. Wskazana temperatura ciepłej wody to 35°C do 40°C przy zastosowaniu centralnej regulacji. Ilość urządzeń uzależniona jest od liczby zatrudnionych na budowie osób. Przyjęty standard to 1 umywalka na 5 pracowników i 1 natrysk na 8 członków załogi. Dodatkowo, pomieszczenia prysznicowe muszą zapewniać bezkolizyjną wymianę pracowników ubranych i korzystających z kąpieli.

Do tych pomieszczeń należy wybrać urządzenia wykonane w emaliowanego, wytrzymałego materiału. Ważne jest, aby był on odporny na korozję. Nie można zapominać również o wymianie powietrza. Umywalnie należy wietrzyć 2 razy w ciągu godziny, a pomieszczenia prysznicowe 5 razy na godzinę.

Toalety na budowie

Odstęp pomiędzy toaletą a stanowiskiem pracy nie powinien przekraczać długości 75 m. Budynkowe pisuary i misy toaletowy muszą zostać podłączone do kanalizacji. Jednak, dla pracowników budowy, którzy nie mają dostępu do murowanych toalet, mogą powstać wydzielone sekcje z toaletami mobilnymi, wyposażonymi w dedykowane zbiorniki na fekalia. Na 30 pracowników powinna przypadać 1 misa ustępowa i 1 pisuar. Mobilne toalety budowlane, które spełniają wszystkie standardy BHP, można kupić u polskich producentów takich jak np. m-Toilet.

Pomieszczenia do ogrzewania pracowników na budowie

Plac budowy i praca na otwartej przestrzeni stawia przed pracodawcą obowiązek stworzenia pomieszczenia, w którym jego pracownicy będą mogli się ogrzać lub ukryć przed złymi warunkami atmosferycznymi. Aby odgrywać swoją rolę, pomieszczenie powinno mieć co najmniej 16°C temperatury. Jego wielkość uzależniona jest od ilości pracowników i nie może mieć mniej niż 8m2.

Zaplanowanie i stworzenia miejsca pracy zgodnego z obowiązującymi normami zapewni komfort i bezpieczeństwo pracy wszystkim członkom załogi. Pamiętaj, że ważne jest, by już przy planowaniu inwestycji zadbać o kompleksowe zaplecze higieniczno-sanitarne.

Similar Posts