Porady

Czym są żurawie samojezdne i jak uzyskać uprawnienia do ich eksploatacji?

Czym są żurawie samojezdne i jak uzyskać uprawnienia do ich eksploatacji?

Choć obecna sytuacja gospodarcza wywołana epidemią koronawirusa przyczyniła się do znacznej redukcji etatów, wyspecjalizowani operatorzy żurawi samojezdnych wciąż mogą liczyć na utrzymanie lub pozyskanie dobrze płatnych posad. Żurawie samojezdne wykorzystywane są w wielu gałęziach gospodarki, a ich operatorzy nie powinni martwić się o pracę – zarówno w kraju, jak i za granicą. Sprawdź, czym są żurawie samojezdne oraz dlaczego warto uzyskać uprawnienia operatorskie.

Czym są żurawie samojezdne?

Żurawie samojezdne są dźwignicami montowanymi na podwoziach ciężarowych lub specjalistycznych podwoziach samojezdnych. Urządzenia tego typu wykorzystywane są przede wszystkim do wymagających operacji montażowych, transportowych i przeładunkowych. Dźwignica żurawi samojezdnych składa się z wychylnego wysięgnika i wyciągarek umożliwiających efektywne i bezpieczne manewrowanie ładunkiem.

Zgodnie z wykładnią prawa regulowaną przez Urząd Dozoru Technicznego, wszystkie żurawie samojezdne, których udźwig przekracza 250 kg, podlegają dozorowi technicznemu. W związku z tym do ich eksploatacji i konserwacji konieczne jest uzyskanie uprawnień operatorskich. Kwalifikacje te uzyskuje się po pozytywnym zaliczeniu państwowego egzaminu składanego przed komisją powołaną przez lokalną jednostkę UDT. Przed podejściem do egzaminu warto odbyć kurs operatorski, który pozwala uzyskać kompleksową wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne niezbędne do późniejszej pracy na stanowisku operatora.

Jak uzyskać uprawnienia operatorskie?

Uprawnienia operatorskie na żurawie samojezdne może uzyskać niemal każdy. Nie jest wymagane żadne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku czy wykształcenie kierunkowe. Jedynym wymogiem związanym z przystąpieniem do kursu operatorskiego oraz później do egzaminu, jest ukończenie 18. roku życia.

Zarówno szkolenie, jak i egzamin składają się z dwóch części – teoretycznej i praktycznej. Szkolenie teoretyczne pozwala kursantom poznać aktualne rozporządzenia, przepisy BHP i przepisy dozoru technicznego. Poza tym w trakcie wykładów szkoleniowcy przekazują niezbędną wiedzę dotyczącą budowy i zasady działania żurawi, sposobów ich bezpiecznej eksploatacji, obowiązków operatorów przed, w trakcie i po zakończeniu pracy na stanowisku, a także procedur i sposobów działania w sytuacji wystąpienia awarii. Część praktyczna sprowadza się do nauki bezpiecznej i efektywnej obsługi żurawia samojezdnego.

Po zaliczeniu kursu można przystąpić do egzaminu państwowego. Jego zaliczenie skutkuje uzyskaniem uprawnień operatorskich nieograniczonych pod względem typu, modelu i wyposażenia żurawia samojezdnego.

Similar Posts