Dom i Ogród

Dlaczego warto skorzystać z pasywnej ochrony przeciwpożarowej?

Dlaczego warto skorzystać z pasywnej ochrony przeciwpożarowej?

Na skuteczną ochronę przeciwpożarową składają się nie tylko systemy zabezpieczeń, ale i odpowiednio zaprojektowany budynek. Pasywna ochrona przeciwpożarowa ma na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się ognia, dzięki oddzieleniu jego źródła od reszty budynku za pomocą przegrody pożarowej.

Na czym polega pasywna ochrona przeciwpożarowa? 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa powinna obejmować zabezpieczenie szczelin i dylatacji ogniochronnymi środkami. Istotna jest odporność ogniowa materiałów, z których składa się budynek. Przez określony w przepisach czas, powinny one gwarantować nośność konstrukcji, izolację od wysokiej temperatury albo szczelność przegrody. Przejścia kablowe, przejścia instalacyjne i materiały łatwopalne również powinny być odpowiednio zabezpieczone. Należy też pamiętać o uwzględnieniu bezpieczeństwa ekip ratunkowych. 

Jakie materiały stosuje się w pasywnej ochronie przeciwpożarowej? 

Istnieje szerokie spektrum materiałów stosowanych w pasywnej ochronie przeciwpożarowej. Do szczelin dylatacyjnych wykorzystuje się uszczelki pęczniejące i masy ogniochronne. Do zamknięcia przejścia kabli elektrycznych przez przegrody stosuje się przepusty kablowe wykonane z wełny mineralnej, pianki ochronnej lub zaprawy ogniochronnej. Rury instalacyjne zabezpiecza się za pomocą kołnierzy ochronnych. Okładziny ogniochronne znajdą natomiast zastosowanie w konstrukcjach stalowych i żelbetowych. Ponadto wyróżnia się przeszklone ściany ognioochronne, rewizyjne klapy przeciwpożarowe, samonośne stropy oraz ściany ogniowe i wiele innych rozwiązań. 

Dlaczego warto skorzystać z pasywnej ochrony przeciwpożarowej? 

Pasywna ochrona przeciwpożarowa jest gwarantem bezpieczeństwa. Za sprawą zastosowania odpowiednich zabezpieczeń ogień rozprzestrzenia się wolniej. Daje to niezbędny czas na opuszczenie budynku oraz uratowanie swojego dobytku. Z kolei mniejsze zniszczenia przekładają się na mniejsze koszty późniejszych napraw. Więcej na ten dowiesz się ze strony https://www.promattop.pl/

 

Similar Posts