Porady

Jak zgodnie z prawem pozbyć się odpadów powstałych podczas inwestycji?

Jak zgodnie z prawem pozbyć się odpadów powstałych podczas inwestycji?

Odpad remontowo-budowlane, odpady szkodliwe oraz gabaryty wymagają składowania i utylizacji według określonych procedur. Nie można ich tak po prostu wyrzucać do dowolnych pojemników na śmieci. Zasady te dotyczą szczególnie przedsiębiorców, którzy w większości powinni prowadzić ewidencję odpadów. Nieprawidłowości w tym zakresie wiążą się z bardzo dotkliwymi karami. Jak zatem pozbyć się kłopotliwych śmieci szybko i zgodnie z prawem?

Legalny wywóz odpadów – baza BDO

To, jak postępować z określonymi grupami odpadów, reguluje polskie i unijne prawo, w szczególności Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012. W Polsce istotne znaczenie ma także baza danych produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami, w skrócie BDO. To specjalny rejestr, w którym gromadzone są informacje o podmiotach wytwarzających lub transportujących odpady, lub też gospodarujących nimi w inny sposób. Pozwala to kontrolować proces utylizacji i zapobiega nieprawidłowościom, taki jak nielegalny import śmieci lub tworzenie dzikich wysypisk.

W BDO powinna być zarejestrowana każda firma, której działalność zakłada powstawanie odpadów. W praktyce są to wszystkie przedsiębiorstwa budowlane, remontowe, zakłady produkcyjne i podmioty związane z przemysłem. Taka firma ma nadany indywidualny numer BDO umożliwiający legalny obrót odpadami, tzn. ich transport, przekazywanie innym podmiotom, utylizację lub odzysk. W bazie BDO nie muszą być jednak zarejestrowane firmy, które wytwarzają śmieci komunalne w niewielkich ilościach, takie jak na przykład biura.

Jak wynająć kontener na odpady i gdzie się zgłosić?

Aby zamówić kontener, wystarczy zadzwonić do lokalnej firmy, która zajmuje się gospodarką odpadami. Pojemnik zostanie przywieziony na wyznaczone miejsce i odbierany niezwłocznie po zapełnieniu. Jeśli kontener zamawia firma zobowiązana do rejestracji w BDO, niezbędne jest także przygotowanie dokumentacji przekazania odpadów. Obecnie wszystkie formalności tego rodzaju należy prowadzić elektronicznie, za pośrednictwem rządowego systemu. Za niedopełnienie tych procedur grożą bardzo wysokie kary (w skrajnych przypadkach nawet do 1 000 000 zł). Dlatego bardzo ważne jest, aby kontrolować również ten aspekt całego przedsięwzięcia.

Wywóz gruzu w Krakowie i okolicach prowadzi firma Gruznet, która jest wyspecjalizowana w odbieraniu odpadów po budowach, remontach lub innych inwestycjach. W ramach usług B2B możliwe jest dostosowanie harmonogramu wywozu kontenerów do kalendarza inwestycji przedsiębiorstwa. Również w przypadku prowadzenia wielu inwestycji w rozproszonych lokalizacjach. Inwestor może wynająć kontenery w rozmiarach od kilku m³ nawet do nawet 36 m³. Do dyspozycji są kontenery na konkretne rodzaje odpadów (np. gruz, opakowania), a także na śmieci zmieszane.

Nie tylko kontenery – outsourcing usług BDO

W przypadku firm, które mają do czynienia z dużą ilością odpadów i wytwarzają je regularnie, prowadzenie dokumentacji zajmuje dużo czasu. Warto wiedzieć, że do prowadzenia większości formalności można wynająć zewnętrzny podmiot. Wspomniana wcześniej firma Gruznet oferuje – między innymi – takie usługi jak:

  • wypełnianie kar ewidencji odpadów (KEO),
  • rejestracja w systemie BDO oraz prowadzenie bieżących formalności (w tym generowania kart przekazania odpadów (KPO), 
  • tworzenie sprawozdań rocznych BDO,

Trzeba również pamiętać, że zasady wyrzucania śmieci remontowo-budowlanych, gabarytów, czy zużytego sprzętu RTV/AGD obowiązują także osoby prywatne. Są one zobowiązane wynająć kontener lub zawieźć śmieci do gminnego punktu zbiórki (tzw. PSZOK-a). Punkty przyjmują jednak tylko niewielkie ilości odpadów, dlatego zwykle kontener okazuje się najbardziej praktycznym rozwiązaniem. 

Similar Posts