Porady

Jakie wymogi musi spełniać oczyszczalnia przydomowa?

Jakie wymogi musi spełniać oczyszczalnia przydomowa?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to rozwiązanie coraz częściej wybierane przez właścicieli domów jednorodzinnych, których budynki nie mogą być podłączone ze względu na ich położenie do zbiorowej kanalizacji. Jeśli Ty także planujesz montaż przydomowej oczyszczalni, w tym artykule znajdziesz informacje na temat wymogów, jakie muszą one spełniać.

Czy budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga pozwolenia na budowę?

Chcąc zamontować przydomową oczyszczalnię ścieków, nie trzeba uzyskiwać pozwolenia na budowę, jeśli jej przepustowość dobowa nie przekracza 7,5 m3. Nie oznacza to jednak, że można wykonać jej montaż bez żadnych formalności. Prace związane z jej zamontowaniem na działce powinny być bowiem zgłoszone na 30 dni przed ich rozpoczęciem w odpowiednim dla lokalizacji inwestycji wydziale architektury i budownictwa w starostwie, które ma również 30 dni na wydanie sprzeciwu do zgłoszenia. Do zgłoszenia powinny zostać natomiast dołączone następujące dokumenty:

  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, 
  • mapkę do celów projektowych wraz z naniesioną lokalizacją oczyszczalni, 
  • dokumentację techniczną oczyszczalni wraz z wszelkimi atestami oraz deklaracjami jej zgodności z normami. 

W przypadku ostatniego punktu większość producentów oczyszczalni ścieków, takich jak EKO-BIO dostarcza je dla klientów przy sprzedaży swoich produktów. 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków a odległości od infrastruktury na działce

Kwestie związane z legalnością montażu przydomowej oczyszczalni ścieków, wiążą się także z zachowaniem odpowiednich odległości jej elementów od występującej na działce infrastruktury. W związku z tym każda oczyszczalnia biologiczna czy też biologiczno-chemiczna musi się znajdować co najmniej:

  • 2 metry od granicy z działają sąsiednią,
  • 2 metry od drogi, 
  • 5 metrów od wylotów wentylacyjnych w budynkach oraz okien i drzwi,
  • 15 metrów od studni, z której pozyskiwana jest woda pitna,
  • 3 metry od drzew oraz krzewów, których korzenie mogłyby uszkodzić zbiornik oczyszczalni,
  • 1,5 metra od infrastruktury wodociągowej i gazociągowej,
  • 0,8 metra od kabli elektrycznych prowadzonych w gruncie. 

Podsumowując, montaż przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga przede wszystkim dopełnienia formalności związanych z jego zgłoszeniem. Oprócz tego niezwykle istotne jest także to, aby wszystkie składające się na nią elementy zostały zlokalizowane z zachowaniem odpowiednich odległości, co zagwarantuje nie tylko ich pełną legalność, ale także wygodne i bezproblemowe użytkowanie przez lata.

Similar Posts