Dom i Ogród

Z czego wynikają różnice w cenie za prąd u różnych sprzedawcy?

Z czego wynikają różnice w cenie za prąd u różnych sprzedawcy?

Podwyżki cen prądu, do których dochodziło w ostatnich dwóch latach, skłaniają odbiorców do refleksji. Komu i za co tak naprawdę płacą, regulując rachunki za energię elektryczną? Gospodarstwa domowe i firmy kupują prąd od sprzedawcy, jednak na fakturze znajdują się także dodatkowe opłaty, uiszczane na rzecz sprzedawcy. Dziś przyjrzymy im się dokładniej i wyjaśnimy, dlaczego ceny u poszczególnych sprzedawców są aż tak zróżnicowane.

Jakie opłaty za energię elektryczną są uiszczane na rzecz sprzedawcy?

Faktura ze zużycia energii elektrycznej zawiera kilka pozycji, które można podzielić na dwie kategorie. Pierwsza to cena prądu dostarczonego przez sprzedawcę. Do drugiej zaliczają się opłaty za dystrybucję, uiszczane na rzecz Operatora Systemu Dystrybucyjnego (czyli OSD)W tej kategorii możemy wymienić następujące pozycje:

  • opłata przesyłowa stała – zależy od wielkości zapotrzebowania na moc i zawiera w sobie przede wszystkim koszty konserwacji urządzeń, eksploatacji sieci dystrybucyjnej oraz utrzymania załóg interwencyjnych odpowiadających za sieć,
  • opłata sieciowa – jej wysokość zależy od wykorzystanej energii, ale jest też związana z jej przesyłem, więc rośnie wraz z długością drogi, jaką prąd pokonuje do odbiorcy,
  • opłata abonamentowa – wiąże się z obsługą odbiorcy i zawiera w sobie koszt przygotowania rachunków oraz odczytywania liczników,
  • opłata przejściowa – jest opłatą za korzystanie z krajowego systemu elektroenergetycznego i ma charakter stały, a zależy od rocznego zużycia energii,
  • opłata jakościowa – dotyczy kosztów utrzymania równowagi w systemie elektroenergetycznym i również zależy od ilości zużytej energii.

Dlaczego energia elektryczna ma różne ceny w poszczególnych częściach kraju?

Różnice w cenie prądu u poszczególnych dystrybutorów wynikają z ich polityki i ponoszonych przez nich kosztów. Na polskim rynku działa ich kilku, a każdy z nich odpowiada za przesył prądu w innym regionie kraju. Właśnie dlatego mieszkańcy poszczególnych części Polski ponoszą odmienne koszty za pobór energii elektrycznej.

Jak obniżyć opłaty za prąd?

O ile nie da się zmienić dostawcy energii elektrycznej (ze względu na regionalne ograniczenia), o tyle na rynku sprzedawców prądu panuje spora konkurencja. Zmiana sprzedawcy na tańszego i oferującego korzystne warunki nie wiąże się z dodatkowymi kosztami, a wszystkie formalności załatwia w imieniu klienta nowy sprzedawca. Więcej informacji na temat zmiany sprzedawcy energii elektrycznej można znaleźć pod adresem: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-domu/.

 

Similar Posts